Paperi ja sellu

Miten pitää pigmenttiliete liikkeessä ja estää liikkumattomille alueille muodostuva mikrobien kasvu matalilla täyttömäärillä?

Uuden sekoitinratkaisun avulla maksimoitiin pigmenttilietetankin tehollinen varastointikapasiteetti

FAKTAT

  • Paperi- ja selluteollisuudessa on usein tarpeen varastoida uusia raakakemikaaleja, talteen otettuja kemikaaleja ja pigmenttien täyteaineita suurissa säiliöissä.

  • Perinteisten pystysekoitinratkaisujen sekoitusvaikutus ei ulotu alhaiselle pinnan korkeudelle, jolloin osa tankin tehollisesta varastointikapasiteetista jää hyödyntämättä.

  • Suuriin varastosäiliöihin, joissa käytetään pitkiä sekoitinakseleita, tarvitaan yleensä myös pohjalaakeri. Laakerit ovat kuitenkin ylimääräisiä jatkuvia huoltokohteita kuluvien holkkiensa takia.

  • UTG Mixing Groupin kehittämällä erikoissekoitinelimellä pohjalaakereiden tarve pienenee. Sekoitinelimellä varmistetaan lietteen liike säiliöissä myös erittäin pienillä täyttömäärillä.

Paperi- ja selluprosessin optimointi

LÄHTÖTILANNE

Asiakas etsi uutta sekoitusratkaisua, joka pitäisi säilytettävän pigmenttilietteen liikkeessä pienillä säiliön täyttömäärillä ja estäisi näin liikkumattomille alueille muodostuvan mikrobien kasvun. Tiettyjä tapauksia varten, joissa tuote sisältää hyvin kuluttavia partikkeleita, asiakas halusi myös ratkaisun, jossa ei ole kontaktoivaa alalaakeria.

RATKAISUMME

UTG:n ratkaisu sisälsi usealle tasolle asennettavat tehokkaasti pumpaavat aksiaalisekoittimet, joiden isot lavat huolehtivat viskoosisen pigmenttilietteen pääasiallisesta sekoittumisesta. Lisäksi pumppausteho pienimmillä lietteen määrillä varmistettiin käyttämällä ylimääräistä alaturbiinielementtiä (RA-turbiini). Elementti on itsevakauttava, joten se toimii kontaktittomana vaihtoehtona pohjalaakerille.

TOTEUTUS

Vastaavia sekoitinkokoonpanoja on toteutettu monissa suurten säiliöiden sovelluksissa paperi- ja selluteollisuudessa. Uuden sekoitinratkaisun myötä asiakas pystyy käyttämään sekoitinta riippumatta pinnan korkeudesta, ja samalla säiliön tehollinen käytönaikainen varastointikapasiteetti kasvoi. Myös aiemmin ilmennyt pohjalaakerin kunnossapitoon liittyvä ongelma ratkaistiin.

TULOKSET

Ratkaisua on käytetty onnistuneesti useissa paperi- ja selluteollisuuden kohteissa, ja se on vakiinnuttanut paikkansa myös muiden kemiallisten tuotteiden varastosäiliöiden sekoitussovelluksissa. Niitä ovat pääasiassa metsäteollisuuden tuotteet, kuten raakamäntyöljy (CTO) ja lignosulfonaatit.

Lisätietoja:

Mattias Gripenberg
Sales Manager

+358 400912792

Tags

Kaikki referenssit