Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Vaahto Group Plc Oyj         Pörssitiedote 9.2.2011 klo 16.45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Vaahto Group Plc Oyj on tänään vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

Heikki Vaahdon omistusosuus Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeista ja äänistä on 9.2.2011 tehtyjen kauppojen seurauksena alittanut viisi prosenttia (5 %) yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Heikki Vaahdon omistusosuus 9.2.2011 tapahtuneiden kauppojen jälkeen on seuraava:

Osakkeiden ja ääniosuuksien lukumäärä

% osakkeista ja äänioikeuksista

Omistus kauppojen jälkeen

149.236

4,998 %

 

Vaahto Group Plc Oyj:n rekisteröity osakemäärä on 2.985.866 osaketta.

 

Lahdessa 9.2.2011

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 050 4661470