Plc Uutechnic Group Oyj:n osakeannissa merkittiin 542 000 osaketta

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.8.2016 klo 14:00

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N OSAKEANNISSA MERKITTIIN 542 000 OSAKETTA

Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus päätti 6.6.2016 sille varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2016 annetun osakeantivaltuutuksen nojalla järjestää suunnatun osakeannin, jossa yhtiön konsernin henkilökunnalle ja hallitukselle merkittäviksi tarjotaan enintään 1.000.000 yhtiön uutta osaketta, jakautuen siten, että henkilökunnalle merkittäväksi tarjotaan enintään 800.000 osaketta ja hallitukselle enintään 200.000 osaketta.

Osakeannin merkintäaika päättyi 12.8.2016, ja yhtiön hallitus on päättänyt osakeannin merkintöjen hyväksymisestä. Merkinnät hyväksyttiin kokonaisuudessaan.

Hallitus hyväksyi osakeannissa yhteensä 542.000 yhtiön uuden osakkeen merkinnän. Osakekohtainen merkintähinta oli 0,50 euroa.

Osakeannissa merkityt uudet osakkeet edustavat noin 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista sekä niiden tuottamista äänistä. Yhtiön hallituksen jäsenet merkitsivät hallitukselle merkittäväksi suunnatut osakkeet täysimääräisesti.

Osakeannissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja haetaan kaupankäynnin kohteeksi arviolta 1.9.2016 lukien. Yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvaa uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen 55.963.210 osakkeesta 56.505.210 osakkeeseen. Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta 271.000,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä osakeannilla ole vaikutusta yhtiön osakepääomaan.

 

Uudessakaupungissa 19.8.2016

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja: Jouko Peräaho, hallituksen puheenjohtaja, +358 500 740808

www.uutechnicgroup.fi

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.