Ympäristöteknologia

Lääkevalmistajan jätevedenkäsittelylaitoksen rakentamisessa oli monta haastetta

Jätevesien korkea klooripitoisuus vaatii paljon rakenteilta aralla rannikkoseudulla

FAKTAT

  • Jätevesien korkea klooripitoisuus muodostaa lisävaatimuksia rakenteille erityisesti silloin, kun laitos sijaitsee aralla rannikkoseudulla.

  • Kustannustehokkain tapa ehkäistä korroosion riskiä on käyttää ns. Duplex teräslaatuja.

Jäteveden käsittelyprosessin optimointi

LÄHTÖTILANNE

Uusi asiakas oli rakentamassa jätevesilaitosta, jossa oli tarkoitus käsitellä syrjäisellä alueella sijaitsevan lääkevalmistajan jätevesiä aralla rannikkoseudulla.

Asiakas tarvitsi kuusi betonialtaisiin asennettua sekoitinta. Jätevesien korkean klooripitoisuuden ja meren läheisyyden vuoksi tyypilliset rakennusmateriaalit aiheuttivat kuitenkin korroosioriskin. Asiakkaan lisävaatimuksena oli laaja pinnan korkeuden vaihtelualue, erityisti tarve operoida säiliötä hyvin matalalla pinnalla.

RATKAISUMME

Ensisijainen valinta primäärisekoittimeksi oli korkean hyötysuhteen aksiaalisekoitin, jolla saadaan aikaan suurin pystysuuntainen virtaus pienellä tehonsyötöllä.

Ratkaisussamme käytettiin ylimääräistä alavakautusturbiinia, joka mahdollistaa sekoittimen käytön pinnan korkeudesta riippumatta. Asiakkaan palautteen perusteella yksi tärkeimmistä valintakriteereistä oli UTG Mixing Groupin tarjoama Duplex – ruostumaton teräslaatu – sekä laaja pinnan korkeuden vaihtelualue.

Lisäksi valitsimme yksinkertaisen sekoitusvaiheeseen perustuvan voimansiirtoratkaisun, joka ei vaadi ulkoisia laakereita. Se osoittautui kustannustehokkaaksi ratkaisuksi tälle sekoitinkoolle. Ratkaisussa hyödynnettiin UTG:n laajaa asiantuntemusta materiaaleista sekä kokemusta haastavien Duplex-teräslaatujen valmistuksesta.

TOTEUTUS

UTG:n asiantuntija tutustui kohteen vaatimuksiin ja teki niitä vastaavat tekniset määritykset yhdessä asiakkaan kanssa. Kun optimaalinen ratkaisu löytyi, sekoittimet valmistettiin ja toimitettiin sovitussa aikataulussa. UTG:n asiantuntija osallistui laitteiston toimitukseen ja valvoi asennustyötä. Asiakkaan toiveiden mukaan sekoittimet asennettiin säiliöiden kattoon kokoonpanolaipoilla.

TULOKSET

Jätevesilaitoksessa tehtyjen käyttötestien jälkeen sekoittimet on otettu täysimääräisesti käyttöön. Sekoittimien suorituskyky on vastannut asetettuja vaatimuksia ja odotuksia. Asiakas oli erityisen tyytyväinen UTG Mixing Groupin projektinhallintaan ja viestintään.

Lisätietoja:

Mattias Gripenberg
Sales Manager

+358 400912792

Tags

Kaikki referenssit