Lannoiteteollisuus

NPK-lannoitteiden tuotantokustannukset pienenivät, kun ammoniakin hyödyntämisaste parani

UTG:n sekoituskonsepti otettiin käyttöön useissa asiakkaan tuotantolaitoksissa

FAKTAT

  • NPK-lannoitteiden yksi laajimmin käytössä oleva valmistustapa on happoseosmenetelmä, jossa yksi prosessin kalleimmista kulutusaineista on ammoniakki.

  • Syötetyn ammoniakin pieni hyötysuhde on kuitenkin ollut perinteisten reaktorien kapasiteetin kasvattamista jarruttava taloudellinen este.

  • Ammoniakin dispergointiin käytettävät UTG Mixing Groupin tehokkaat “concave- turbiinit” varmistavat ammoniakin tehokkaan sekoittumisen ja hyvän hyötysuhteen.

Lannoiteprosessin optimointi

LÄHTÖTILANNE

Asiakkaamme, yksi maailman johtavista NPK-lannoitteiden tuottajista, oli aloittamassa uutta reaktorilinjastohanketta lisätäkseen tuotantokapasiteettiaan.

Prosessissa raakafosfaatti ja typpihappo syötetään reaktoriin, jonka jälkeen rikkihappo, fosforihappo, ammoniakki sekä kiinteät raaka-aineet syötetään ammonointireaktoreihin. Nämä kaksi tärkeintä prosessivaihetta asettavat hyvin vaativat olosuhteet sekoitusteknologialle ja prosessin taloudelliselle kannattavuudelle.

Tuotantokapasiteetin kasvattamisen lisäksi projektin tavoitteena oli pienentää tuotantokustannuksia parantamalla ammonointireaktoreihin syötetyn ammoniakin hyödyntämisastetta.

Asiakas oli sekoittanut näitä reaktoreita yli 20 vuoden ajan vakiotyyppisillä Rushton-turbiineilla. Ongelmaksi oli ajan kuluessa muodostunut kemikaalien kasvanut kulutus kaasun puhdistusjärjestelmässä, jossa ammoniumtyppi poistetaan poistokaasuista.

RATKAISUMME

UTG keskittyi ammoniakin tehokkaaseen jakautumiseen reaktorin alaosassa käyttämällä pääasiallisessa sekoituksessa erittäin tehokkaita kaksitasoisia RP6-turbiineja. Lisäksi leveälapainen hydrofoil-tyyppinen juoksupyörä valittiin huolehtimaan kiinteän syöttöaineen suspensiosta reaktorin yläosassa ja syöttämään tuoretta materiaalia reaktioalueelle.

TOTEUTUS

Kehityskonseptia tutkittiin ja testattiin ensin CFD-simuloinnilla. Uusien sekoittimien mekaanisessa suunnittelussa pyrittiin parhaaseen mahdolliseen käytettävyyteen. Esimerkiksi sekoittimen ohjausjärjestelmään integroituun ennakkohuoltoohjelmaan valittiin lukuisia erikoisominaisuuksia.

Sekoittimien valmistus, toimitus ja asennus onnistuivat hyvin tiukassa aikataulussa. UTG:n asiantuntija osallistui käyttöönottovaiheeseen ja auttoi asiakasta löytämään optimaaliset käyttöparametrit. Lisäksi UTG antoi asiakkaalle reaktorin perusgeometriaan ja sisäosiin liittyviä suosituksia esimerkiksi materiaalin syöttöpisteistä ja virtaushaitoista.

TULOKSET

Sekoittimet otettiin täyteen tuotantokäyttöön ennätysajassa, vain vajaassa viikossa. Lisäksi sekoittimien suorituskyky ylitti reilusti projektin vaatimukset ja tavoitteet. Asiakas oli tyytyväinen erityisesti UTG:n toimittaman ratkaisun suorituskykyyn ja käyttää nykyään vastaavaa konseptia useilla tuotantolaitoksilla.

Lisätietoja:

Jouni Laine
Director – Sales

+358 50 067 7855

Tags

Kaikki referenssit