UTG Logo

07.12.2020 10:00

UTG Mixing Group ja SPX FLOW ovat tänään allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen

Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti 7.12.2020, että Plc Uutechnic Group Oyj (yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa ”UTG Mixing Group” tai ”UTG”) ja SPX FLOW ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka nojalla SPX FLOW julkaisee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista liikkeeseen lasketuista UTG:n osakkeista käteisvastikkeena 0,60 euroa osakkeelta. SPX FLOW on johtava prosessiratkaisujen toimittaja elintarvike- ja juomateollisuudelle sekä muille teollisuudenaloille. Uskomme, että tämä kauppa tarjoaa erinomaiset kasvumahdollisuudet Stelzer-, Uutechnic- ja Jamix-sekoitinliiketoiminnallemme.

Tällä hetkellä kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. SPX FLOW julkaisee noin 14. joulukuuta 2020 tarjousasiakirjan ja aloittaa tarjousajan noin 15. joulukuuta 2020.
Mikäli SPX FLOW saa omistukseensa enemmän kuin 90 % kaikista UTG:n liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, SPX FLOW:n aikomuksena on käynnistää lunastusmenettely kaikista jäljellä olevista osakkeista ja tämän jälkeen SPX FLOW tulee huolehtimaan, että UTG hakee osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin pian kuin se on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti sallittua ja käytännössä mahdollista.

Ennen kuin kauppa on saatu päätökseen, UTG:n toiminnassa, tai asiakkaiden palvelemisessa ei tule tapahtumaan muutoksia. Myöskään kaupan toteuttamisella ei odoteta olevan välitöntä olennaista vaikutusta UTG: n toimintaan eikä suhteisiin UTG: n asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Pyydämme teitä jatkamaan työskentelyä UTG:n (Uutechnic, Jamix tai Stelzer) kanssa voimassa olevien sopimusten mukaisesti toistaiseksi.

SPX FLOW on julkisissa lausunnoissaan todennut, että UTG:n tuotteet, ammattitaitoiset tiimin jäsenet, tekninen asiantuntemus, valmistus ja myyntikanavat ovat linjassa sen strategian kanssa, miten SPX FLOW aikoo kasvattaa ydinliiketoimintaansa sekoittimissa, pumpuissa ja venttiileissä. Järjestelyprosessin aikana käytyjen keskustelujen perusteella tiedämme, että SPX FLOW pitää UTG:n nykyisiä asiakassuhteita ja yhteistyökumppaneita yhtenä tärkeimpänä perusteluna hankinnassaan. SPX FLOW on ilmaissut tahtotilansa aloittaa yhteistyön kanssanne, kun kauppa on toteutunut he voivat tehdä sen virallisesti.

Uudessakaupungissa 7.12.2020
UTG Mixing Group
Jouko Peräaho, CEO