CFD simulation: ZETA

14.01.2021 15:28

UTG:n uudet virtausanimaatiot visualisoivat sekoitusprosessit teollisuusmittakaavassa

– Menetelmämme täydentää perinteisiä laboratorio- ja pilot-mittakaavaisia fysikaalisia mallinnuksia siten, että sillä voidaan tutkia sekoittimen aiheuttamia virtauksia täydessä teollisuusmittakaavassa. Laboratoriomittakaavassa saatujen tutkimustuloksien analyyttinen skaalaaminen teollisuusmittakaavaan on haastava tehtävä, johon saattaa tapauskohtaisesti liittyä suuriakin epävarmuustekijöitä, kertoo Niklas Tylli UTG Mixing Groupista.

– Aina uutta sekoitinta suunniteltaessa asiakas hyötyy siitä, että reaktori tai sekoitustankki on numeerisesti simuloitu. Sillä pystytään varmistamaan, että sekoitin toteutuu siten kuin on suunniteltu. Simulaation tuloksista voidaan sivutuotteena tuottaa virtausanimaatio, josta näkee etukäteen, miten sekoitin toimisi, Tylli lisää.

Animaation avulla pystyy hyvin hahmottamaan kolmiulotteista virtausta, ja sitä, miten virtaus muuttuu, kun sekoituksen parametrejä tai sekoitinkokoonpanoa muutetaan. Vielä tarkemman, kvantitatiivisen analyysin sekoittimen suorituskyvystä asiakas saa tarvittaessa tutkimalla laskentatiedostoa (CFD), joka sisältää tärkeä tietoa prosessista. Paras hyöty asiakkaalle on kuitenkin parempi sekoitin, ei animaatio sinänsä.

Virtausanimaatiot auttavat erityisesti tutkimus- ja kehityspuolen asiantuntijoita, jotka kartoittavat sekoitusvaihtoehtoja oman prosessinsa kehittämiseen. He pystyvät nopeasti hahmottamaan animaatioiden perusteella päävirtauskiertojen muodon lukumäärän ja kattavuuden. Niiden perusteella he voivat arvioida sekoittimen soveltuvuutta ratkaistavaan ongelmaan kokemuksiensa ja tietojensa perusteella.

UTG tuottaa virtausanimaatiot itse, toisin kuin suurin osa alan yrityksistä. Osaamista niiden tuottamiseen on nyt sekä Saksassa että Suomessa, missä tiimiä on juuri numeerisen simuloinnin osalta vahvistettu.

– Pystymme näin palvelemaan asiakkaita paremmin. Tarjoamme tietoa aiempaa syvemmälle modernilla ja käyttökelpoisella tavalla, Tylli mainitsee.

Kaikista UTG:n omista sekoittimista on jo olemassa peruslaskentatiedostot, joita voidaan nopeasti soveltaa asiakkaan mittakaavaan. Simulaatio kuuluu UTG:llä sekoittimen hintaan, erikseen tehtynä se on maksullinen palvelu.

Tutustu UTG-sekoittimiin tuoteanimaatioiden avulla